Naše reference

S radostí vám představujeme naše partnery, kteří využívají naše dotykové panely, digitální informační tabule a elektronické úřední desky. Pro všechny jsou důležitým nástrojem a atraktivním způsobem digitální komunikace.

Dotykové tabule inpublic

Domov pro seniory Světlo

„V rámci zkvalitňování našich služeb a rozšiřování způsobu předávání informací klientům, jsme do našeho domova pro seniory pořídili chytrou interaktivní technologii – panel ÁMOS. Umožňuje snadno a rychle předávat všechny důležité informace od vedení domova klientům i návštěvníkům. Aktuality, kalendář akcí, jídelníčky, informace o pobytové službě, fotogalerie aj., to vše je přehledně k dispozici na jednom místě. Panel se velmi snadno ovládá a naši klienti i návštěvníci si velmi chválí dostupnost informací, které jim panel přináší.“

Bc. Lenka Keclíková
Vedoucí sociálně-aktivizačního úseku

Dotyková tabule - Domov pro seniory Světlo
Dotykový panel v ZŠ Zličín

ZŠ a MŠ Praha 5 – Zličín

„K tomu, že je naše nově postavená škola hodna 21. století, určitě přispívají i dva panely ÁMOS. Většinou je kolem nich shluk dětí – vyhledávají si rozvrhy, suplování a sledují videa. Děkujeme firmě ÁMOS vision a rozhodně doporučujeme do každé školy!

Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková ředitelka

SENIORSERVIS o.p.s.

„Od systému AMOS si slibujeme, že naši klienti budou více informováni o dění nejen v Atriu, ale i mimo něj. Na panelu snadným dotykem na příslušnou ikonu zjistí jaké je čekají aktivity nebo co je k obědu, říká ředitelka Ing. Karla Kohoutová. Ve fotogalerii pak můžou prohlížet fotodokumentaci svých činností, což je velkou výhodou i pro rodiny, které vítají, že jejich rodiče tráví svůj volný čas aktivně a smysluplně. V Atriu se snažíme, aby klienti měli pocit důstojného stáří… nyní i díky této nové technologii, která je „konečně“ dostává on-line do 21. století.“

Ing. Karla Kohoutová

Dotykový panel pro domovy seniorů
Dotykový panel v ZŠ Ohradní Praha 4

ZŠ a MŠ Ohradní, Praha 4

„Díky skvělé spolupráci se společností ÁMOS vision jsme získali moderní interaktivní prvek, který se stal nedílnou součástí naší moderní školy.“

Mgr. Eva Smažíková, ředitelka

Domov U Biřičky

„Digitální nástěnky jsou atraktivní možností, jak presentovat potřebné informace, doposud předávané pomocí papíru a špendlíku. Zároveň jsou však také atraktivním způsobem aktivizace seniorů, kteří tak nejsou jen pasivní příjemci psaného textu, ale musí aktivně zapojovat hlavu i ruce. Je to příjemný, nenásilný vstup mezi trendy čtvrté průmyslové revoluce. Digitální nástěnka je v našem zařízení značně využívána a její obliba se v čase zvyšuje u klientů i zaměstnanců. Doporučuji k využití.“

Ing. Daniela Lusková, MPA, MHA
Ředitelka Domova U Biřičky
Viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Předseda Výboru pro technologie v dlouhodobé péči ATDZ

Dotykový panel - Domov pro seniory Domov u Biřičky
Dotykový panel - ZŠ Kralovická Plzeň

4. základní škola Plzeň, Kralovická 12

Rádi bychom se s vámi podělili o hodnocení, které jsme pro panel ÁMOS dostali ze 4. základní školy v Plzni. Těší nás, že je kladné:-)

Interaktivní informační systém školy využívají žáci první školní rok. Panel je umístěn v komunikační zóně školy a všichni žáci k němu mají volný přístup.
Vyhledávání informací se pro žáky stalo běžné a oblíbené. Nejvíce se zajímají o oblast rozvrhů, suplování, jídelníček školní kuchyně a informace na školním webu. Velice užitečná je i nabídka odborné osvěty a prevence. Pedagogové školy se naučili zapojovat do výuky i nabídku výukových materiálů, např. slepé mapy pro zeměpis. V nabídce jsou i vědomostní soutěže a kvízy. Několik našich žáků již získalo ocenění a dárky za úspěšné řešení.
Škola má možnost zde pravidelně prezentovat své příspěvky – práce žáků, aktuální dění, fotogalerie.

Informační panel se stal běžnou a velmi účelně využívanou aktivitou pro žáky i pro pedagogy.“ 

Mgr. Eva Smažíková, ředitelka

Byl realizován projekt registrační číslo: 0380000402, název projektu: Webové stránky, zaměřený na re-design webových stránek financovaný Evropskou unií – Next Generation EU